De cijfers

Stichting Muzum beoogt niet het maken van winst, maar zal alle inkomsten gebruiken voor het goed laten functioneren van de organisatie. Eventuele batige saldi zullen worden aangewend voor vermeerdering van de culturele missie als omschreven in de doelstelling.
Stichting Muzum streeft daarom naar de officiële ANBI-status (algemeen nut beogende instelling).

Door de bestuurders van Stichting Muzum is een startkapitaal van 4.000 euro gestort.

De balans 2014:

(publicatie volgt)