Wie?

De oprichters en bestuurders van de Stichting Muzum hebben allen hun wortels in Utrecht, dan wel hun hart aan de stad verpand…

 

Felix Visser, voorzitter, komt uit een befaamd Utrechts kunstenaarsnestvoorzitter
waarin surrealisme en portretkunst zijn dagelijkse omgeving vormden

 

 

Ari Doeser, secretaris, is actief in het landschap van de promotie van de kunst der letteren,Secretaris  voorzitter W.G. van de Hulst stichting

 

 

Jaap Röell, penningmeester, geestelijke vader van en motor achter de avontuurlijke en unieke Galerie KuuBPenningmeester

 

 

Philip Freriks, vice-voorzitter, journalist, geboren en getogen Utrechter, underwood.klwoonachtig in Parijs maar nog altijd zeer bij het Stichtse betrokk

 

 

Maarten van Rossem, historicus, beschermheerGloLoe.kl